Logo150x150

Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat té per objecte informar els usuaris sobre la recollida i tractament de les dades personals obtingudes a través del portal www.fedehaltecv.org

L’accés i utilització del Portal implica el coneixement i l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

– Identitat: Federació Halterofília de la C.V. – C.I.F.: G46580635

– Adreça postal: Avd. Constitucio 260 València 46019

– Telèfon: 635454440

– Correu electrònic: info@fedehaltecv.org


Com recollim les dades personals?

Federació Halterofília de la C.V. recull informació dels Usuaris quan aquests fan ús d’aquelles funcionalitats del Portal que requerisquen facilitar determinades dades personals. En concret, Federació Halterofília de la C.V. registrarà la següent informació:

Dades facilitades a través del formulari de contacte que l’Usuari interessat a obtindre informació sobre els nostres serveis o realitzar qualsevol tipus de consulta o sol·licitud facilita a Federació Halterofília de la C.V.

Adreça de correu electrònic que faciliten els Usuaris per a subscriure’s a la nostra *newsletter i per a rebre les nostres comunicacions.


Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En Federació Halterofília de la C.V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’Atendre la sol·licitud que ens realitza.

Addicionalment, en els supòsits en els quals els Usuaris s’hagen subscrit a la nostra *newsletter, les seues dades personals seran tractats amb la finalitat de remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (email, SMS, etc.), comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre les nostres activitats, incloent notícies rellevants sobre Federació Halterofília de la C.V. i informació sobre esdeveniments que organitzem, patrocinem o en els quals d’una altra manera participe Federació Halterofília de la C.V. o els seus membres.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades es conservaran mentre no manifeste el seu desig que siguen suprimits


Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

– Execució d’un contracte: Atendre la seua sol·licitud

– Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials


A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades personals dels Usuaris no seran comunicats a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legals a les quals estiguera subjecte Federació Halterofília de la C.V.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en Federació Halterofília de la C.V. estem tractant dades personals que els concernisquen, o no. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, Federació Halterofília de la C.V. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@fedehaltecv.org

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

Federació Halterofília de la C.V.  es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta Política de Privacitat. Quan es produïsquen aquests canvis, es comunicaran als Usuaris mitjançant avisos en el Portal, per correu electrònic o bé través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.